Wiadomości z Rybnika

Rybnik bez barier

 • Dodano: 2018-03-13 07:45, aktualizacja: 2018-03-13 07:32

Miasto przystąpiło do projektu pn. „Śląskie bez barier”. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu wdrażana jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej.

Projekt „Śląskie bez barier” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ścisłej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

W ramach działań projektowych w Rybniku prowadzony jest audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych wylosowanych budynków miejskich:

 • Urząd Miasta Rybnika
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
 • Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
 • Przedszkole nr 22 w Rybniku
 • Industrialne Centrum Kultury w Rybniku
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
 • Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • bezpłatny monitoring przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych, w tym pomoc w zebraniu i możliwoość wykorzystania zebranych danych także do celów własnych monitorowanej instytucji,
 • bezpłatne wsparcie w analizie i wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie kompetencji pracowników,
 • budowanie wizerunku samorządu bez barier w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 • Z działań projektowych przygotowany zostanie raport końcowy. Znajdą się w nim m.in. rekomendacje dotyczące sposobów wdrażania efektywnych rozwiązań w zakresie stosowania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Pełne wdrożenie Konwencji przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.