Wiadomości z Rybnika

Rybnicki pakiet wsparcia przedsiębiorcy

 • Dodano: 2020-04-07 10:15

Rybnik podejmuje działania, których celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa oraz ogłoszonym w kraju stanem epidemii.

Z powodu epidemii koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. 

W tej trudnej sytuacji Miasto wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw, proponując pomoc – finansową i merytoryczną. Tak powstał Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy, który będzie poszerzany i aktualizowany stosownie do rozwoju bieżącej sytuacji i uwarunkowań prawnych – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

RYBNICKI PAKIET WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY


Obniżka czynszów w miejskich lokalach

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA wszyscy przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych będą mogli wnioskować o obniżenie czynszu w okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. zgodnie z poniższymi zasadami:

 • dla przedsiębiorców, których działalność została zawieszona decyzją rządu (restauracje, bary, punkty gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne) miesięczny czynsz najmu będzie obniżony do kwoty 1 zł netto
   
 • dla pozostałych przedsiębiorców, miesięczna stawka czynszu zostanie obniżona o 50% w stosunku do stawki wynikającej z umowy najmu.

Miasto odstąpi również w 2020 roku od waloryzacji stawek czynszu. Obniżka czynszu nastąpi na wniosek najemcy, który powinien być złożony w terminie do 20 kwietnia 2020 roku podmiotowi zarządzającemu lokalem. 

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres odpowiednio do:

Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości

Prezydent zarekomenduje podjęcie przez Radę Miasta Rybnika uchwały o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to instrument wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jedna z trzech ustaw tzw. tarczy antykryzysowej).
Dalsze informacje na ten temat będą na bieżąco aktualizowane.
 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oferuje instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
   
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,
   
 • jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy do kwoty 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Szczegóły na STRONIE RYBNICKIEGO URZĘDU PRACY

Dane kontaktowe pracowników merytorycznych wyznaczonych do udzielania informacji:

 • kancelaria@rybnik.praca.gov.pl 
 • tel. 32 422 60 95 wew. 210
 • tel. 32 422 16 23 wew. 234
   

Wsparcie merytoryczne urzędu miasta oraz Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Dedykowani pracownicy Urzędu Miasta Rybnika oraz Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości udzielą informacji odnośnie wsparcia Miasta oraz rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidziane są również specjalistyczne szkolenia i warsztaty w formie on-line (webinaria, działania konsultacje i informacyjne, sesje Q&A), o których informacje będą na bieżąco publikowane.

Najbliższe konsultacje on-line na temat tzw. tarczy antykryzysowej już 7 oraz 8 kwietnia

Miasto Rybnik przy współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej zachęca również do bezpłatnego uczestnictwa w cyklu warsztatów Go! e-Commerce, który adresowany jest do przedsiębiorców zamierzających poszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż internetową

Urząd Miasta Rybnika:
inwestor@um.rybnik.pl
tel. 501 110 265
tel. 32 43 92 255
biznes.rybnik.eu

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości:
sebastian.garbacz@cris.org.pl
tel. 32 739 55 12 wew. 14


Kampania promocyjna zachęcająca do zakupu i dostaw u lokalnych przedsiębiorców

Akcja #KupujewRybniku prowadzona przez Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości przy współpracy z Urzędem Miasta Rybnika. Akcja ma na celu pomoc w zakresie opracowywania oferty i promowania zakupów odroczonych. Każdy przedsiębiorca (sam lub z pomocą doradcy) tworzy ofertę/voucher lub inną formę sprzedaży, która daje możliwość zakupu online produktów i usług firmy z realizacją ich po okresie pandemii. Szczegóły akcji #KupujewRybniku pojawią na facebookowej stronie RYBNICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rybnicki pakiet wsparcia przedsiębiorcy

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.