Wiadomości z Rybnika

Ruszył nabór do przedszkoli

 • Dodano: 2019-04-01 11:30

W poniedziałek, 1 kwietnia ruszyło postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br. pod adresem:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

Rodzice chcący zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
 • Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.
 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

 • kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
 • kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. c)kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
 • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
 • kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.
 • kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia  roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W tym roku udało się nieznacznie zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach pomimo faktu, że coraz trudniej z powodów lokalowych jest utrzymać oddział przedszkolny w szkole podstawowej (klasy ósme wypierają nam często te oddziały).

Miasto Rybnik ciągle inwestuje w infrastrukturę przedszkolną i tak dla przykładu - w poprzednim roku zostało oddane do użytku nowe przedszkole w dzielnicy Chwałęcice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, powstało też małe nowe Przedszkole nr 51 przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda". Prace remontowo-adaptacyjne będą również prowadzone w dzielnicy Niedobczyce w Szkole Podstawowej nr 22 oraz w dzielnicy Chwałowice w Szkole Podstawowej nr 35.

Te wszystkie działania powinny nam dać 4993 miejsc w przedszkolach, przy czym 70 % tych miejsc będzie zajętych przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.