Wiadomości z Rybnika

Ruszył nabór do przedszkoli

 • Dodano: 2019-04-01 11:30

W poniedziałek, 1 kwietnia ruszyło postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br. pod adresem:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

Rodzice chcący zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
 • Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.
 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

 • kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
 • kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. c)kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
 • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
 • kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.
 • kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia  roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W tym roku udało się nieznacznie zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach pomimo faktu, że coraz trudniej z powodów lokalowych jest utrzymać oddział przedszkolny w szkole podstawowej (klasy ósme wypierają nam często te oddziały).

Miasto Rybnik ciągle inwestuje w infrastrukturę przedszkolną i tak dla przykładu - w poprzednim roku zostało oddane do użytku nowe przedszkole w dzielnicy Chwałęcice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, powstało też małe nowe Przedszkole nr 51 przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda". Prace remontowo-adaptacyjne będą również prowadzone w dzielnicy Niedobczyce w Szkole Podstawowej nr 22 oraz w dzielnicy Chwałowice w Szkole Podstawowej nr 35.

Te wszystkie działania powinny nam dać 4993 miejsc w przedszkolach, przy czym 70 % tych miejsc będzie zajętych przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również