Wiadomości z Rybnika

Rusza rekrutacja do przedszkoli

 • Dodano: 2022-02-16 07:00, aktualizacja: 2022-02-15 19:03

22 lutego rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czym do naboru będzie dostępnych około 1500 miejsc – pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

 • Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.
 • Rodzice chcący zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna od 22 lutego do 10 marca br.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
 • Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
 • Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może także zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2020 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata,
 2. Niepełnosprawność kandydata,
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

 1. Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
 2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
 3. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
 4. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej, w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
 5. Kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
 6. Kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również