Wiadomości z Rybnika

Rozpoczyna się budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Rybnik

  • Dodano: 2024-02-20 12:00

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że rozpoczyna budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz - Rybnik.

Zawiadomienie o przejęciu nieruchomości w pasie montażowym

Wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści, których działki znajdują się w pasie montażowym zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną, otrzymają pisemne zawiadomienia od Wykonawcy Robót o terminie rozpoczęcia prac budowalnych. Zawiadomienia będą kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe.

Komisyjny opis stanu zagospodarowania nieruchomości w terenie

W zawiadomieniu zostanie podany termin spotkania z właścicielem na terenie danej działki w celu komisyjnego opisu stanu jej zagospodarowania przed budową. Komisyjne spisanie protokołów przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz granic pasa montażowego.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót budowalnych do uporządkowania terenu, a następnie do protokolarnego przekazania nieruchomości właścicielowi nieruchomości.

Protokół z opis stanu zagospodarowania nieruchomości

Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie Wojewodę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w indywidualnej decyzji administracyjnej Wojewody, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Wojewodę.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma ZRUG Sp. z o.o.

  • Biuro Budowy Wykonawcy Robót:
  • Kontakt:  ul. Przemysłowa 13, 44-203 Rybnik
  • tel. +48 602 228 903, biurorybnik@zrug.pl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również