Wiadomości z Rybnika

Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów”

  • Dodano: 2018-08-22 11:45

Fundacja „Byle do Wiosny” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ruszają z realizacją projektu „System wsparcia rybnickich seniorów”, którego zadaniem jest poprawa sytuacji starszych mieszkańców Rybnika.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, a w jego ramach zaplanowano stworzenie Klubu Seniora, którego działalność wpłynąć ma na poprawę funkcjonowania społecznego rybnickich seniorów, ich rozwój intelektualny oraz stan zdrowia. Ponadto pozwoli na lepsze gospodarowanie czasem wolnym oraz ich integrację.

"Z prognoz demograficznych GUS wynika, że z roku na rok w naszym społeczeństwie będzie przybywać osób starszych. W 2035 r. Polskę będzie zamieszkiwać ponad 9,6 mln osób w wieku poprodukcyjnym, którzy będą stanowić około 27% ludności kraju – przypomina Barbara Kazana z rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - „Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+” wskazuje, że depopulacja oraz starzenie się społeczności, to najpoważniejszy problem strategiczny miast europejskich, w tym także Rybnika i postępuje bardzo szybko. Kluczowe jest, aby wsparcie udzielane seniorom miało charakter środowiskowy i personalny – było udzielane lokalnie, w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej stanu zdrowia i zdolności psychofizycznych. Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” chce przyczynić się do opracowania takiej formy pomocy, która pozwoli lepiej zaspokajać potrzeby seniorów poprzez wypracowanie kompleksowych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w Rybniku" – przekonuje B. Kazana.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest zwiększenie ilości usług dziennej opieki środowiskowej w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych oraz wprowadzenie usług sąsiedzkich i uruchomienie usługi dowożenia posiłków. Pozwoli to na wypracowanie nowych standardów działań oraz poprawi funkcjonowanie osób starszych w środowisku zamieszkania.

"Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zakresem określonym w indywidualnym planie działania, ze szczególnym dostosowaniem tempa i zakresu do możliwości uczestnika. Kompleksowa realizacja usług w oparciu o przeprowadzoną diagnozę lokalnych uwarunkowań będzie oparta o ocenę indywidualnych potrzeb seniorów, zapewni udział seniora i opiekuna w planowaniu usług, uwzględni powołanie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewni szkolenia i edukację dla opiekunów" – dodaje Katarzyna Czech pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla kogo kierowany jest  projekt?
Najistotniejszym elementem budowania systemu wsparcia jest zidentyfikowanie odbiorców, do której będzie kierowana pomoc. Grupą docelową objętą działaniami naszego projektu stanowić będą osoby będące mieszkańcami Miasta Rybnika, które są niesamodzielne ze względu na wiek oraz niepełnosprawność tj. osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Jakie wsparcie oferowane jest w ramach projektu?
Skierowanie do określonego wsparcia poprzedzone będzie dogłębną analizą potrzeb i sytuacji osoby niesamodzielnej wykonaną przez powołany Zespół Interdyscyplinarny. Zakres pomocy obejmować będzie:

- udział w zajęciach w nowo utworzonym Klubie Seniora;
- usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- zapewnienie dowozu posiłku.

Wsparcie dla seniorów rozpocznie się od stycznia przyszłego roku, natomiast rekrutacja prowadzona będzie od listopada tego roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, tel.: 32 43 99 306 lub 32 43 99 307.


Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również