Wiadomości z Rybnika

Pamiętaj, by zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie

  • Dodano: 2020-12-01 14:45, aktualizacja: 2021-04-20 08:53

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku przypomina o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek ten wynika z wynika z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 56 ust. 2 ww. ustawy posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień takich dokonują lekarze weterynarii, prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt, którzy, po wykonanym szczepieniu, wydają zaświadczenie, będące dokumentem potwierdzającym zrealizowanie tego obowiązku przez właściciela.

Kto, będąc właścicielem psa, uchyla się od zaszczepienia zwierzęcia podlega, zgodnie z art. 85 ust. 1a ww. ustawy, karze grzywny, która wynosi do 500 zł za każde niezaszczepione zwierzę.

W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku informuje, że przeprowadzane będą kontrole w zakresie wykonywania obowiązkowego szczepienia tych zwierząt przeciwko wściekliźnie, a każdy przypadek braku posiadania aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu psa, będzie skutkował nałożeniem przez odpowiednie służby grzywny w drodze mandatu karnego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.