Wiadomości z Rybnika

Nowe busy dla rybnickich szkół

  • Dodano: 2017-12-11 08:00, aktualizacja: 2017-12-11 11:33

Dzięki otrzymanemu z PFRON dofinansowaniu dwie rybnickie placówki zakupiły pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Z nowych busów mogą cieszyć się uczniowie Zespołu Szkół nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.

Pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane zostały Rybnikowi na realizację projektów w ramach "Programu wyrównywana różnic między regionami III obszaru D" (likwidacja barier transportowych).

Zakup nowego busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku zrealizowano w ramach akcji "Nasz Nowy Bus". Pojazd kosztował 215 200 zł, a dofinansowanie z PFRON wyniosło 118.360 zł (55%). Pozostałe 45% kwoty - 96.840 zł to wkład Miasta, który zorganizowany został przez szkołę (środki zebrane przez placówkę w latach 2015-2017 oraz darowizny dla szkoły, m.in. od partnera akcji - Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem").

Busem będzie mogło podróżować wraz z kierowcą 19 osób. Pojazd marki Ford, przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, będzie wykorzystywany w bieżącej działalności ośrodka. Warto podkreślić, że akcja "Nasz Nowy Bus" miała szeroki oddźwięk społeczny, zaangażowali się w nią m.in. rodzice dzieci ora uczniowie rybnickich szkół (m.in. zbierali na ten cel plastikowe nakrętki).

Bus dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku kosztował 124 107 zł. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 68.258,85 zł (55%). Pozostałą część stanowią środki Miasta oraz szkoły (m.in. z darowizn). Biały Ford Transit Custom pomieści 9 osób wraz kierowcą, umożliwia przewóz osób na wózkach. Bus posłuży m.in. do dowozu dzieci do szkoły oraz na zajęcia z hipoterapii.

Pojazdy zostały przekazane placówkom w środę, 6 grudnia. W Zespole Szkół nr 6 wydarzenie było też okazją do podsumowania remontu, jaki przeprowadzony został w budynku. Od lipca w szkole realizowana była termomodernizacja, obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. Inwestycję za 2 705 771,10 zł realizowała firma Remont-ex.

Warto też dodać, że w ZS nr 6 trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie zaplecza sportowego. Prace obejmują: budowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni, placu zabaw, wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz odwodnienia terenu i budynku szkoły, budowę piłkochwytów, chodników, wyrównanie terenu wokół oraz założenie trawników. Zadanie wykonuje firma PHU "Gawlik" za 932.747,30 zł. Szkoła otrzymała ponadto 65 000 zł na remont kanalizacji i wentylację. W sumie więc wartość modernizacji ZS nr 6 sięga 3,7 mln zł.

Więcej zdjęć tutaj.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.