Wiadomości z Rybnika

Nauczyciele SP 36 w Barcelonie

  • Dodano: 2018-11-29 15:15

Nauczyciele z SP 36 w Rybniku doskonale wiedzą, na czym polega idea procesu kształcenia się przez całe życie.

W dniach 22-26.10.2018 sześciu nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje podczas międzynarodowego szkolenia "Creative Drama for Social Inclusion" organizowanego przez ośrodek szkoleniowy Utopia Education and Art w ramach projektu "Fajne Dzieciaki" - Program Erasmus + Mobilność Kadry Edukacyjnej, którego koordynatorem jest nauczycielka francuskiego i angielskiego Pani Marzena Kuś. Celem kursu było rozwijanie kompetencji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, przedwczesnego kończenia edukacji oraz zapobieganiu nękania rówieśniczego.

Podczas mobilności nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób można zastosować metodę dramy w edukacji i jak wiele plusów ta metoda za sobą niesie. Bardzo istotna była różnorodność i atrakcyjność poszczególnych aktywności. Ciekawym doświadczeniem było także spotkanie z grupą nauczycieli/trenerów realizującą program "Bullying or racism?"

Trenerzy opowiedzieli o przeprowadzanych w szkołach zajęciach, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rasizmowi. Uczestnikom kursu przybliżono, z jakimi problemami imigranci i uchodźcy w Katalonii borykają się na co dzień.

Zaproponowano też serię ćwiczeń mających na celu kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej i wyznaniowej. Uczestnicy kursu zostali także zaproszeni do szkoły, w której uczą się uchodźcy i imigranci  - Escola El Carmel. Nauczyciele tam pracujący przedstawili swój program pracy, wyposażenie pracowni, infrastrukturę szkoły oraz opowiedzieli o specyfice ich pracy. Praca w tego typu placówce jest trudna i wymaga dużej elastyczności ze względu na różnorodność kulturową i dużą rotację uczniów.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniu podkreślają jak ważne są mobilności zagraniczne - dzięki nim możliwa jest praktyczna nauka języka, a międzynarodowy charakter kursu (uczestnikami byli nauczyciele z Polski, Grecji, Węgier, Niemiec i Włoch) pozwala na rozwinięcie kompetencji obywatelskich, społecznych - w szczególności interpersonalnych i międzykulturowych, a także zwiększa poziom świadomości i ekspresji kulturalnej.

Martyna Zimny

Nauczyciele SP 36 w Barcelonie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również