Wiadomości z Rybnika

Nauczyciele odwiedzili rewitalizowane dzielnice

  • Dodano: 2017-11-23 16:00

16 listopada odbyła się wizyta studyjna dla nauczycieli rybnickich szkół podstawowych prowadzących przedmiot "Edukacja regionalna" w oparciu o innowację pedagogiczną "Rybnik na Górnym Śląsku".

Celem wizyty studyjnej było upowszechnianie wiedzy o industrialnym dziedzictwie kulturowym, w tym o obiektach zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji, popularyzowanie idei rewitalizacji, poznanie postaci związanych z ww. obszarami, w tym postaci historycznych związanych z przemysłem oraz lokalnych liderek i liderów, a także twórcze zaangażowanie uczestników w działania edukacyjne wspierające proces rewitalizacji w Rybniku.

Program wizyty obejmował m. in. zwiedzanie Śródmieścia, osiedla patronackiego w Chwałowicach, osiedla robotniczego "Rymer" w Niedobczycach, Zabytkowej Kopalni "Ignacy" wraz z osiedlem im. Gustawa Morcinka w Niewiadomiu, a także spacer ul. Przemysłową wzdłuż zabudowań dawnej Huty "Silesia".

W każdej z dzielnic pojawili się animatorzy, którzy przybliżyli uczestnikom działania prowadzone w ramach realizowanego z ramienia Miasta projektu "Rybnik reWITA". Oprócz tego, każdy z biorących udział w wizycie nauczycieli wypełnił przygotowane przez ekspertkę ds. edukacji, Marię Stachowicz-Polak, karty pracy, które w swym założeniu mają pomóc w przyszłości w przygotowaniu zadań dla uczniów podczas wycieczek po terenach rewitalizowanych.

Wizyta studyjna zorganizowana był w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.