Wiadomości z Rybnika

Listopadowa Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2020-11-17 13:15

W czwartek, 19 listopada, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YouTube

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
 5. Raport monitoringowy z realizacji "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020" za lata 2018-2019.
 6. Ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości.
 7. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58).
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12).
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13).
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14).
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15).
 13. Zmiana uchwały w sprawie przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania.
 14. Uchylenie uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminę.
 15. Sprawianie przez Gminę Miasto Rybnik pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży.
 16. Zmiana uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.
 17. Powołanie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 18. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Żory, z przeznaczeniem na wsparcie Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
 19. Przyjęcie Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 20. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 21. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.