Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej rozstrzygnięty

  • Dodano: 2017-12-27 08:15, aktualizacja: 2017-12-27 08:35

W czwartek, 21 grudnia, w Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik ogłoszono wyniki  konkursu na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Św. Jana. Ogłoszeniu wyników towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

Do konkursu w regulaminowym terminie złożonych zostało 14 prac. Po ich ocenie zespół konkursowy stwierdził, iż żaden z przedstawionych projektów nie spełnił w całości oczekiwań organizatora konkursu, stąd podjęto decyzję o nieprzyznaniu pierwszej nagrody. Zdaniem jury  żaden z projektów nie wpisał się dobrze w przestrzeń objętą konkursem, demonstrując przerost form, nadmierną ich dekoracyjność lub dominację. Komisja konkursowa wskazała także na fakt, że zgłoszone koncepcje miały często charakter okazjonalnych instalacji zamiast trwałych aranżacji.

Zabrakło przede wszystkim konotacji z otoczeniem, kontekstu. Plac ma swój charakter, ma wiele wartości, zarówno estetycznych jak historycznych, bardzo wartościową architekturę wokół. Żaden z uczestników nie podjął się głębszej analizy funkcjonalnej, estetycznej, przestrzennej tego placu, nie zwrócono uwagi na fakt, że plac jest częścią traktu komunikacyjnego. Uczestnicy nie wyszli swymi koncepcjami poza plac, nie spojrzeli poza horyzont. Komisja zwróciła uwagę m.in. na brak relacji w stosunku do elewacji, przysłanianie korytarzy widokowych czy sztuczne poszukiwanie osi widokowych. Te prace, które nagrodziliśmy, zostały zauważone, są to prace bez kardynalnych błędów, ale niespełniające oczekiwań konkursu – wyjaśnia przewodniczący zespołu dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Brakowało też ideowego przekazu form, które zaproponowano. Prace nagrodzone jakiś przekaz niosą, ale generalnie pomysły były uniwersalne, mogłyby się pojawić wszędzie.  Zgodnie z rekomendacjami zespołu konkursowego właściwą aranżację przestrzeni placu należałoby upatrywać w formie rzeźbiarskiej o istotnej dla tego miejsca symbolice, przy umożliwieniu jej zmienności, możliwości budowania zmiennych aranżacji światła, interakcji z użytkownikami, z wykorzystaniem nawierzchni placu, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań technicznych – dodaje dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Decyzją komisji drugą nagrodę w wysokości 5.000 zł przyznano pracy nr 7 autorstwa Marty Waczyńskiej z Gdańska. W uzasadnieniu wskazano, że zaproponowana koncepcja formą i lokalizacją wpisała się w kształt placu i podjęła dialog z otaczającą przestrzenią.

Kształt oraz lokalizacja zaproponowanego pylonu świetnego wydaje się organizować układ komunikacyjny placu, jednocześnie będąc elementem informacji przestrzennej osi widokowych i korytarzy urbanistycznych, podkreśla przelotowy charakter placu. Jej ażurowość i delikatna gra światła powoduje, iż nie dominuje w otoczeniu – czytamy w protokole pokonkursowym. 

Zdaniem Zespołu Konkursowego koncepcja ta zbyt skromnie wykorzystała możliwości operowania światłem, a zaproponowany kształt pylonu został przeskalowany. 

Trzecią nagrodę w wysokości 4.000 zł przyznano pracy nr 1, którą przygotowali: Michał Kaczmarczyk, Alina Knobloch i Piotr Janik z Nysy. Tutaj konkursowe jury podkreśliło fakt, że zaproponowane rozwiązanie stanowi interesującą formę rzeźbiarską o wysokich walorach artystycznych. Forma ta jednak nie wchodzi w relacje przestrzenne z otoczeniem, dominuje w przestrzeni, traktując kontekst miejsca jako tło dla własnej ekspozycji. Wątpliwości jury wzbudziła także złożona technologia rzeźby jak i animacji świetlnych oraz możliwości funkcjonowania w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Drugą trzecią nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymała praca nr 4 stworzona przeze zespół konkursowy w składzie: Anna Grajper i Sebastian Dobiesz z Wrocławia.

Także w tym przypadku komisja zwróciła uwagę na fakt, że zaproponowane rozwiązanie stanowi interesującą formę rzeźbiarską o wysokich walorach estetycznych. Zaproponowane rozwiązanie antracytowego symbolu powiązanego z tradycją przemysłową wydaje się być jednak anachroniczne:

Miasto Rybnik zdecydowanie zmienia swój charakter z miasta przemysłu wydobywczego na „Miasto przyszłości”, przyjazne mieszkańcom, ekologiczne i zielone. Forma i skala zaproponowanej instalacji jest zbyt masywna. Tego typu rozwiązania raczej utrudniają funkcjonowanie placu, przesłaniają ekspozycję budynków o wysokich walorach estetycznych – podkreślają członkowie komisji.

Nagroda internautów w wysokości 2.000 zł przyznana została pracy, która otrzymała największą ilość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej www.rybnik.pl w terminie od 11 do 15 grudnia br.  W ankiecie zwyciężyła praca nr 3, uzyskując 498 głosów, co stanowi 26,05% wszystkich oddanych głosów. Autorami pracy są: Joanna Trojan, Jadwiga Grzegoszczyk i Hanna Kuczera z Rybnika.

Więcej informacji oraz zdjęć pod linkiem poniżej:

https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-instalacji-swietlnej-rozstrzygniety/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.