Wiadomości z Rybnika

Konkurs artystyczny „Słowem w twarz”

  • Dodano: 2017-11-28 08:00, aktualizacja: 2017-11-28 08:09

Konkurs artystyczny „Słowem w twarz” odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rybniku dn. 29.11.2017 o godzinie 11:00. Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik i Stowarzyszenie „Słowem w twarz”

Cele konkursu:
1. popularyzowanie poezji mówionej i śpiewanej,
2. rozwijanie zdolności artystycznych,
3. zainteresowanie młodzieży poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności młodych artystów,
6. wspieranie działań twórczych młodzieży w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:
1. konkurs przeznaczony jest dla wokalistów i recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych,
2. każda szkoła typuje maksymalnie 5 osób wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz szkolnych, (w proporcjach 3 wokalistów/wokalistek i 2 recytatorów/recytatorki)
3. konkurs będzie miał formę prezentacji utworów recytowanych i utworów śpiewanych,
4. zgłoszenia do konkursu należy kierować do stowarzyszenia Słowem w twarz (mail: slowemwtwarzrybnik@gmail.com, a pytania nadzwyczajne telefonicznie: 530 992 904, 503 787 835) do dnia 16.11.2017

Przebieg konkursu:
I Etap konkursu
(29.11.2017 godzina 11:00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku Księdza Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik)

1. Artyści prezentują jeden utwór: śpiewany lub recytowany. (maksymalny czas – 5 minut)
2. Spośród wszystkich zgłoszonych osób jury wybiera 20, którzy zostaną najwyżej ocenieni do kolejnego etapu. ( 12 wokalistów oraz 8 recytatorów)
3. Głosowanie jury jest tajne.
4. W dniu wyboru uczestników, którzy przechodzą do następnego etapu, jury tworzy cztery grupy. Do każdej grupy zostają przypisane trzy osoby prezentujące utwór wokalnie oraz dwie osoby recytujące. Każda grupa posiada opiekuna, który podczas spotkania ustala między innymi kolejność występów w grupie podczas następnego eventu.

II Etap konkursu
(20.12.2017 godzina 11:00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku Księdza Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik)

1. Odpowiednio wcześniej powiadomione grupy występują w kolejności uprzednio przedstawionej przez opiekuna każdej grupy.
2. Głosowanie jury jest tajne.
3. Łączna ilość punktów indywidualnych składa się na ostateczny wynik całej grupy.
4. Dwie drużyny posiadające największą ilość punktów przechodzą do kolejnego etapu.
5. Jedna osoba recytująca oraz wykonująca utwór wokalnie, która zdobyła największą ilość punktów spośród dwóch pozostałych drużyn przechodzi do kolejnego etapu. (tzn. spośród 10 osób zostają wyłonione 2 z największą ilością punktów indywidualnych.)

III Etap konkursu
(11.01.2018 lub 12.01.2018 godzina 13:00 Dom Kultury Chwałowice ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik)
1. Osoby występują indywidualnie oraz zostają oceniane bezpośrednio po swoim występie, głosowanie tajne.
2. Uczestnicy przygotowują dodatkowo drugi utwór, który będą prezentować podczas ewentualnej dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
3. Po tym etapie odbywa się uroczyste rozdanie nagród.

Jeśli masz zacięcie artystyczne koniecznie musisz się znaleźć w gronie uczestników!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.