Wiadomości z Rybnika

Komunikacyjna transformacja

  • Dodano: 2022-01-10 06:30, aktualizacja: 2022-01-09 18:58

Rybnik stawia na ekologiczny i dostosowany do potrzeb pasażerów transport zbiorowy. W planach powstanie spółki komunikacyjnej i zeroemisyjny tabor autobusowy.

Aby rozwijać transport publiczny, Rybnik chce dokonać przekształceń organizacyjno-własnościowych, które polegać będą na utworzeniu komunikacyjnej spółki miejskiej.

– Miasto jest na etapie przygotowania odpowiednich dokumentów, które pozwolą na utworzenie spółki. W budżecie na 2022 rok przeznaczono 5 mln zł na kapitał zakładowy spółki, co ma pozwolić na utworzenie infrastruktury do obsługi pojazdów.W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zarezerwowano środki na zakup taboru oraz stworzenie zaplecza techniczno-administracyjnego – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Środki te pozwolą na samodzielne funkcjonowanie spółki od początku kwietnia 2022 r., jako podmiotu spełniającego określone zadania, które do tej pory były wykonywane przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku – dodaje prezydent.

Wzrost jakości usług

Idea powstania miejskiej spółki komunikacyjnej związana jest z faktem, że formy organizacyjne przewidziane przepisami prawa handlowego są lepiej dostosowane do funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej niż struktury administracyjne.

– Konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian na bazie majątku Zarządu Transportu Zbiorowego, którego większość zadań przejmie spółka. Formalnie organizatorem transportu pozostanie niewielka komórka w urzędzie miasta. Działanie takie, będące swoistym „rozparcelowaniem” działalności ZTZ w Rybniku, inspirowane jest dokonanym w ramach przygotowań do tego projektu przeglądem dobrych praktyk, połączonym z wizytami studyjnymi w kilku miastach – wskazuje Łukasz Kosobucki, dyrektor rybnickiego  Zarządu Transportu Zbiorowego. 

Po swoim powstaniu spółka będzie dążyła do stopniowego przejęcia ok. 50% wolumenu przewozów na naszym rynku. Będzie również świadczyła dodatkowe usługi, jak np. dbanie o infrastrukturę przystankową. W drugim etapie funkcjonowania spółki planowane jest rozpoczęcie działalności przewozowej.

Szansa na dotacje

Powstanie miejskiej spółki komunikacyjnej pozwala ubiegać się o dotacje na autobusy elektryczne bądź wodorowe.

– Miasto w jak największym stopniu chce pozyskać tabor w ramach dofinansowań do pojazdów zeroemisyjnych. Około 20% taboru spółka zakupi ze środków własnych w formie leasingu. Planujemy eksploatację taboru hybrydowego, wodorowego i elektrycznego – zaznacza Piotr Kuczera.

W grudniu 2021 r. Miasto złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dotację do zakupu dwudziestu 12-metrowych autobusów wodorowych w ramach programu priorytetowego „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”.

– Chodzi o 20 zeroemisyjnych pojazdów wodorowych, zasilanych z ogniw paliwowych.  Wniosek dotyczy też budowy infrastruktury dodatkowej, wykorzystywanej wyłącznie do obsługi i prawidłowego użytkowania tych autobusów czyli budowy stacji tankowania wodoru – wyjaśnia Łukasz Kosobucki. 

Harmonogram realizacji zakłada rozpoczęcie projektu 1 lipca 2023 roku (poniesienie pierwszego wydatku kwalifikowanego) oraz jego zakończenie w październiku 2023. Część związana z budową stacji wodorowej planowana jest na I – III kwartał 2023 r., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji. Szacowany czas na dostawy taboru autobusowego to II-III kwartał 2023 r. – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, które w stopniu zaawansowanym jest już przygotowane.

Lepsza jakość transportu i efekty ekologiczne

Powstanie spółki komunikacyjnej i związane z tym unowocześnienie miejskiego taboru autobusowego to podniesienie jakości lokalnej i regionalnej obsługi transportowej. Zwiększenie udziału ekologicznego taboru autobusowego w przewozach pozwoli osiągnąć efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji CO2, ograniczenia emisji tlenków azotu i pyłów PM10.

– Chodzi także o lepsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego mobilność mieszkańców. Dostosowanie taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów pasażerskich podniesie atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych form przemieszczania – podsumowuje prezydent Rybnika.

Warto dodać, że Miasto już teraz podejmuje działania, dzięki którym korzystanie z komunikacji miejskiej staje się coraz bardziej wygodne.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również