Wiadomości z Rybnika

Kolejne 10 milionów dla Rybnika

  • Dodano: 2018-03-08 13:45

Kolejne 10 milionów dla Rybnika. "Juliusz" i "Ignacy" z dofinansowaniem!

7 marca Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 RPO Dziedzictwo kulturowe.

Możemy mówić o dużym sukcesie naszego miasta ponieważ oba zgłoszone projekty dotyczące zabytkowej kopalni  „Ignacy” oraz byłego szpitala miejskiego, nazywanego przez mieszkańców „Juliuszem”,  otrzymały w sumie prawie 10 mln zł dofinansowania. Cieszę się bardzo, że dziedzictwo kulturowe Rybnika znowu zostanie przywrócone rybniczanom – komentuje prezydent Piotr Kuczera.

Z wynikami konkursu można zapoznać się tutaj

Pierwszy z dofinansowanych projektów to „Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” (część kompleksu nazywanego przez mieszkańców Rybnika „Juliuszem”). W jego ramach zaplanowano kompleksową modernizację opuszczonego i zdegradowanego pawilonu „Rafał” celem przeznaczenia go na obiekt, który będzie prezentował historię medycyny i farmacji. W tym celu oprócz prac budowlanych, w ramach projektu stworzona zostanie atrakcyjna wystawa poświęcona tej tematyce.

Inwestycja jest planowana do wykonana w latach 2018-2019. Planowany koszt całkowity to 14 138 023,08 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 5 495 827,08.

Inwestycja jest częścią planu mającego na celu ponowne zagospodarowanie całego  kompleksu byłego szpitala miejskiego i przywrócenie go mieszkańcom Rybnika.

Wkrótce rozpoczną się prace na budynku byłej dermatologii, gdzie dzięki unijnemu wsparciu powstanie centrum wsparcia rodziny.

Drugi z projektów to „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”.

W ramach kompleksowej modernizacji zostaną poddane nieużytkowane od wielu lat budynki nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”. W zmodernizowanych wnętrzach powstanie nowoczesna wystawa oparta o motywy pary i maszyny parowej.

Inwestycja jest planowana do wykonana w latach 2018-2019. Planowany koszt całkowity to 10 557 792,83 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 4 430 907,95

Ten projekt jest z kolei częścią planu mającego na celu zachowanie jednego z najważniejszych zabytków na terenie Rybnika tj. kompleksu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Inwestycja dołączy do wykonanych we wcześniejszych latach modernizacji budynku stolarni oraz maszynowni szybu „Głowacki” oraz modernizacji wieży ciśnień. W planach jest również kompleksowa modernizacja budynku byłej sprężarkowni i przeznaczenie go na potrzeby lokalnej społeczności mieszkającej w pobliżu kopalni (miasto złożyło w lutym br. wniosek o dofinansowanie tego zadania), a także atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół budynków kopalni.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również