Wiadomości z Rybnika

Ekodotacje rozchwytywane

  • Dodano: 2018-01-22 09:00

427 wniosków o łącznej wartości 4 426 550 zł zrealizowano w 2017 roku w ramach udzielanych przez miasto ekodotacji na realizację ekologicznych inwestycji mieszkańców. Ekodotacje cieszą się także ogromnym zainteresowaniem w tegorocznym naborze wniosków.

Najwięcej zrealizowanych przez rybniczan wniosków w 2017 roku dotyczyło instalacji kotłów gazowych oraz kotłów na paliwo stałe. Powodzeniem cieszyły się również inwestycje łączone, obejmujące równoczesną wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Powstała oszczędność, w wysokości 885 450 zł, jest z jednej strony wynikiem rozliczeń zawartych umów, z drugiej zaś - efektem niewykonania przez mieszkańców umów, a tym również rezygnacji z dotacji. Zawarto 462 umowy dotacji, zaś rozliczono 427.

Kwota oszczędności zostanie przeznaczona na uzupełnienie puli środków przewidzianych w budżecie miasta na ekodotacje w 2018 roku. Łącznie na ten cel do dyspozycji będzie więc 5 885 450 zł.

W ramach tegorocznego naboru wniosków, który trwa od 2 stycznia 2018 r., do 17 stycznia 2018 r. złożonych zostało 658 wniosków na łączną kwotę 7 174 000 zł.

Zakładając, że wszystkie wnioski są kompletne i zostaną pozytywnie ocenione, przewidziana pula środków pozwoli na rozpatrzenie 537 wniosków.

Pozostałe złożone wnioski będą stanowiły tzw. listę rezerwową zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem udzielania dotacji.

Na dzień 17 stycznia 2018 r. lista rezerwowa obejmie 121 wniosków na kwotę 1.288 550 zł. Ich rozpatrzenie będzie mogło nastąpić w przypadku zwiększenia w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystania pełnej kwoty dotacji przez wnioskodawców, z którymi w danym roku zawarto umowy.

Obecnie wnioski są sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Następnie  tworzone będą umowy dotacji, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Tak duże zainteresowanie programem dopłat świadczy o tym, że proponowane dotacje stały się dla mieszkańców mobilizacją do działania, by zmienić źródło ogrzewania na ekologiczne

i przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Wynika ono także z coraz większej świadomości mieszkańców co do szkodliwości smogu i wiąże się z faktem, że temat niskiej emisji stał się przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów.

Ekodotacje rozchwytywane
Google NewsSubskrybuj Rybnicki.com z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również