Wiadomości z Rybnika

Ekodotacje rozchwytywane

  • Dodano: 2018-01-22 09:00

427 wniosków o łącznej wartości 4 426 550 zł zrealizowano w 2017 roku w ramach udzielanych przez miasto ekodotacji na realizację ekologicznych inwestycji mieszkańców. Ekodotacje cieszą się także ogromnym zainteresowaniem w tegorocznym naborze wniosków.

Najwięcej zrealizowanych przez rybniczan wniosków w 2017 roku dotyczyło instalacji kotłów gazowych oraz kotłów na paliwo stałe. Powodzeniem cieszyły się również inwestycje łączone, obejmujące równoczesną wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Powstała oszczędność, w wysokości 885 450 zł, jest z jednej strony wynikiem rozliczeń zawartych umów, z drugiej zaś - efektem niewykonania przez mieszkańców umów, a tym również rezygnacji z dotacji. Zawarto 462 umowy dotacji, zaś rozliczono 427.

Kwota oszczędności zostanie przeznaczona na uzupełnienie puli środków przewidzianych w budżecie miasta na ekodotacje w 2018 roku. Łącznie na ten cel do dyspozycji będzie więc 5 885 450 zł.

W ramach tegorocznego naboru wniosków, który trwa od 2 stycznia 2018 r., do 17 stycznia 2018 r. złożonych zostało 658 wniosków na łączną kwotę 7 174 000 zł.

Zakładając, że wszystkie wnioski są kompletne i zostaną pozytywnie ocenione, przewidziana pula środków pozwoli na rozpatrzenie 537 wniosków.

Pozostałe złożone wnioski będą stanowiły tzw. listę rezerwową zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem udzielania dotacji.

Na dzień 17 stycznia 2018 r. lista rezerwowa obejmie 121 wniosków na kwotę 1.288 550 zł. Ich rozpatrzenie będzie mogło nastąpić w przypadku zwiększenia w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystania pełnej kwoty dotacji przez wnioskodawców, z którymi w danym roku zawarto umowy.

Obecnie wnioski są sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Następnie  tworzone będą umowy dotacji, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Tak duże zainteresowanie programem dopłat świadczy o tym, że proponowane dotacje stały się dla mieszkańców mobilizacją do działania, by zmienić źródło ogrzewania na ekologiczne

i przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Wynika ono także z coraz większej świadomości mieszkańców co do szkodliwości smogu i wiąże się z faktem, że temat niskiej emisji stał się przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów.

Ekodotacje rozchwytywane

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również