Wiadomości z Rybnika

Edukacja regionalna w rybnickich szkołach

  • Dodano: 2016-03-03 08:45, aktualizacja: 2018-03-18 21:45
Od nowego roku szkolnego w czwartych klasach rybnickich szkół podstawowych wprowadzona zostanie edukacja regionalna. Lekcje będą odbywać się raz w tygodniu  w  ramach tzw. godzin prezydenckich.
 
 
Inicjatywa jest efektem współpracy miasta z przedstawicielami stowarzyszenia DURŚ – Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich. Z pomysłem uruchomienia zajęć w rybnickich szkołach zgłosili się członkowie stowarzyszenia – Józef Porwoł i Alojzy Zimończyk.
 
 
–  Wielu rybniczan śląskie tradycje pielęgnuje w domu, przekazując je następnym pokoleniom w tzw. szkole domowej. Te niezwykle cenne dziedzictwo naszej kultury warto zaprezentować szerzej. Regionalizm jest wartością, którą trzeba pokazywać. Edukację w tym zakresie najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że współpraca miasta ze stowarzyszeniem DURŚ będzie twórcza i pokaże regionalizm w nowym świetle, jako wartościowe przesłanie dla młodych ludzi – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 
 
 
Kwestię wprowadzenia edukacji regionalnej w rybnickich szkołach była szeroko analizowana.
 
 
–  Zastanawialiśmy się m.in. na jakim etapie nauki ją wprowadzić. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym momentem będzie okres szkoły podstawowej. Wtedy dzieci są na tyle otwarte, żeby atrakcyjnie zaprezentowane treści wzbudziły naturalną ciekawość, która z kolei być może będzie dalej rozwijana samodzielnie – wskazuje zastępca prezydenta Rybnika, Wojciech Świerkosz.
 
 
 
Zajęcia z edukacji regionalnej będą się więc od 1 września 2016 roku odbywały obowiązkowo w każdej szkole podstawowej w klasach czwartych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w  ramach tzw. godzin prezydenckich. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony szkół gimnazjalnych, możliwe będzie także wprowadzenie edukacji regionalnej w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 
 
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących w rybnickich placówkach, prowadzących m.in. lekcje z historii, języka polskiego czy nauczania początkowego. Zostaną oni – w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym – odpowiednio przeszkoleni. Jak wskazują przedstawiciele stowarzyszenia  DURŚ, zainteresowanie środowiska nauczycielskiego tematem jest bardzo duże, a wielu pedagogów ma ukończone tematyczne studia podyplomowe. Sama koncepcja programowa zajęć również zapowiada się ciekawie:
 
 
- Wybraliśmy program nauczania, którego autorami są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Program został przystosowany dla Rybnika i roboczo nazywa się „Rybnik na Górnym Śląsku”. Będzie bardzo dużo odniesień do miasta i jego historii – wszystko zaś na tle całego Górnego Śląska.  Program zakłada 5 kręgów tematycznych: moja rodzina, mój dom, moje sąsiedztwo, okolica, szkoła – czyli Śląsk w ujęciu historycznym i geograficznym. Nie będziemy uczyć gwary, ale każdej lekcji będą towarzyszyć  karty pracy, na których znajdą się fragmenty pisane gwarą. Uczniowie będą też mieli zadania-projekty, polegające np. na rozmowie gwarą – tłumaczy Alojzy Zimończyk ze stowarzyszenia DURŚ.
 
 
Warto dodać, że organizacja kolejnych zajęć z zakresu edukacji regionalnej będzie możliwa, jeżeli miasto pozyska środki z projektu Modelowa rewitalizacja miast. Kilkaset tysięcy złotych, o które wnioskuje miasto w tym zakresie, będzie mogło zostać przeznaczone na organizację zajęć dotyczących historii i kultury regionu odbywających się także w terenie, w formie wycieczek i warsztatów.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.