Wiadomości z Rybnika

Dotacje z PUP

  • Dodano: 2021-02-08 06:30, aktualizacja: 2021-02-07 22:26

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Ogłoszony został również nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w dniach od 15 do 16 lutego 2021 r. w godzinach od 07.00 do 14.00 będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski można złożyć również elektronicznie. W przypadku formy elektronicznej można skorzystać z: ePUAP lub z serwisu praca.gov.pl (Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu -> Pismo do Urzędu (PSZ-PU)). Należy pamiętać, że w przypadku formy elektronicznej konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjno-doradcze dla pracodawców zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie odbędzie się w  dniu  8 lutego br. o godz. 10.00 w formie on-line.

Zgłoszenie udziału należy dokonać do dnia 4 lutego 2021 r. wysyłając e-mail na adres ggolabek@rybnik.praca.gov.pl, w treści wpisując nazwę firmy oraz osobę do kontaktu.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach tzw. "tarczy branżowej".

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę do dnia 31 marca 2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również