Wiadomości z Rybnika

Budowa hospicjum wstrzymana!

  • Dodano: 2023-01-30 07:30, aktualizacja: 2023-01-29 21:15

Ze względu na problemy z wykonawcą inwestycji, nie uda się niestety wybudować w zapowiadanym terminie budynku hospicjum stacjonarnego.

Ze względu na nieterminową realizację zadania i brak postępów w pracach na budowie, które  wynikają z treści umowy, Miasto zdecydowało się odstąpić od zawartej z wykonawcą umowy. Nastąpiło to 24 stycznia br., na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 635 KC) oraz warunków zawartej umowy. Inwestycję, która miała zostać zakończona w 2023 roku, realizowała firma LK INWEST Sp. z o.o. z Wrocławia.

- Z uwagi na odstąpienie od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, naliczymy kary umowne w wysokości 20% wartości zadania tj. nieco ponad 6,2 mln zł – wyjaśnia Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM. – Aktualnie zobowiązaliśmy dotychczasowego wykonawcę do wykonania inwentaryzacji zrealizowanej części prac budowanych. Będzie to podstawą do końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą i jego podwykonawcami - dodaje.

Miasto jako zamawiający będzie rozliczało wykonane prace na podstawie faktycznie wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy. Uwzględniając zawarte umowy podwykonawcze pomiędzy wykonawcą i podwykonawcami możliwe jest dokładne określenie wartości zobowiązań finansowych za wykonane prace (oczywiście po stawkach wynikających z oferty generalnego wykonawcy).

- O solidarnej odpowiedzialności będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy wykonawca nie dokona końcowych rozliczeń na rzecz swoich podwykonawców, co zmusi Miasto do bezpośredniej wypłaty zobowiązań na rzecz zgłoszonych i zatwierdzonych podwykonawców z jednoczesnym ograniczeniem wypłaty końcowych zobowiązań na rzecz wykonawcy – wyjaśnia dyrektor Hawel.

Co zatem dalej z budową hospicjum?

Teraz konieczne będzie zaktualizowanie przedmiarów, kosztorysów i niezbędnej dokumentacji, pozwalającej na ogłoszenie nowego przetargu, który wyłoni nowego wykonawcę robót budowlanych.

Przypomnijmy, że rybnickie hospicjum stacjonarne powstaje przy ul. Barbórki w dzielnicy Niedobczyce. Ma w nim znaleźć miejsce 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji ma powstać budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zgodnie z projektem budynek hospicjum ma być obiektem wolnostojącym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja projektowa wyłoniona została w 2019 roku, w ramach konkursu architektonicznego.

Koszt budowy to nieco ponad 31 mln zł. Blisko 15 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inicjatorem budowy hospicjum była rybnicka Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również