Wiadomości z Rybnika

Amatorska Liga Piłki Halowej startuje w grudniu.

  • Dodano: 2017-11-10 08:30, aktualizacja: 2017-11-10 08:35

Liga halówki startuje w grudniu. Dokładne terminy zostaną podane po 22.11.2017r.

Wkrótce opublikujemy regulamin oraz formularz zgłoszeń.

Przypominamy najważniejsze kwestie:
Miejsce: Hala Sportowo - Widowiskowa Rybnik Boguszowice ul. Jastrzębska
Członkiem MOSiR CUP może być drużyna, która dokona zgłoszenia i opłaci wpisowe, w terminie podanym przez organizatora, zaś zawodnikiem może być każda osoba która ukończyła 15 rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania. Wysokość wpisowego zostanie określona w regulaminie

Drużyna możw liczyć maksymalnie 10 zawodników, minimalnie 5
Zespoły na parkiecie grają w składach 5 osobowych 4 graczy w polu + bramkarz
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (oświadczenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun)

Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

  1. niesportowego zachowania się zawodników i kierowników drużyn w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu sportowego
  2. notorycznego celowego łamania regulaminu

Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.
Mecz trwa 2 razy 10 minut (bez zatrzymywania) z przerwą 1 min na zmianę stron.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.