Wiadomości z Rybnika

25 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika

  • Dodano: 2020-06-23 10:30

W czwartek, 25 czerwca, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak poprzednio, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YOUTUBE

Projekty uchwał są dostępne na stronie  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
    3.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
    5.    Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
    6.    Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2020 r. Nr IFIII.4131.1.15.2020.
    7.    Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
    8.    Zmiana uchwały nr 187/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej”.
    9.    Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
    10.    Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
    11.    Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika.
    12.    Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
    13.    Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
    14.    Zmiana uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    15.    Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
    16.    Zmiany w Statucie Dzielnicy Golejów.
    17.    Zmiany w Statucie Dzielnicy Ochojec.
    18.    Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
    19.    Wolne głosy i oświadczenia radnych.
    20.    Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również