Rejestracja pojazdu - Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o rejestrację pojazdu

Kto może zarejestrować pojazd:

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) — jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Koszt wydania dowodu rejestracyjnego:

 • 85 zł - opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł - samochodowe,
  • 40 zł — motocyklowe,
  • 30 zł — motorowerowe,
  • 1 000 zł — indywidualne,
 • 75 zł — opłata za kartę pojazdu,
 • 50 gr — opłata ewidencyjna, którą zapłacisz za każdym razem za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Kiedy należy zrejestrować pojazd:

Jeżeli kupujesz samochód w polskim salonie zarejestruj go zanim wyjedziesz z salonu. Jeżeli sprowadzasz z zagranicy masz na to 30 dni od nabycia pojazdu (kupna lub darowizny). Po tym terminie nie możesz się nim poruszać po drogach.

Co przygotować aby uzyskać dowód rejestracyjny:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – jak go wypełnić dowiesz się poniżej,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,
 • dokument, który potwierdzi pozytywny wynik badania technicznego pojazdu - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów; informacja o badaniu technicznym znajdziesz także w wcześniejszym dowodzie rejestracyjnym;
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,

Gdzie złożyć wniosek o rejestrację pojazdu:

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,

Ile czeka się na dowód rejestracyjny:

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje Twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach. Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu.

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe — idź do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji — a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe — nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

 • Na początku wypełnić trzeba pole wskazując nazwę i adres organu rejestrującego samochód.
 • Następnie podajemy swoje dane osobowe lub nazwę firmy wraz z miejscem zamieszkania/adresem firmy i ewentualnymi danymi kontaktowymi.
 • Określamy czy chcemy zarejestrować, czasowo zarejestrować czy wyrejestrować pojazd.
 • Następnie w siedmiu punktach opisujemy rejestrowany pojazd
 • Po wpisaniu wszystkich danych pojazdu sporządzamy listę dokumentów dołączonych do wniosku. Możemy także tutaj wpisać jak mają wyglądać tablice indywidualne.
 • Ostatnią czynnością jest podpisanie wniosku.

Zobacz jak szybko złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Rybniku. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji