Miasta partnerskie

Gościnność Rybniczan, ich przyjazne nastawienie do odwiedzających Rybnik turystów inwestorów zaowocowało bliskimi kontaktami z mieszkańcami innych miast. Od wielu lat Rybnik prowadzi szeroko pojętą współpracę zagraniczną z miastami Unii Europejskiej, jak również z miastami z Europy Wschodniej.

Rybnik współpracuje obecnie z 14 miastami europejskimi, 11 z nich to miasta partnerskie, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy. Są to: Saint Vallier (05.07.1961 r.), Mazamet (04.06.1993 r.) i Livin (04.12.2000 r.) z Francji, Dorsten (15.04.1994 r.) i Eurasburg (05.07.2001 r.) z Niemiec, Rejon Wileński (02.10.2000 r.) na Litwie, Iwano-Frankiwsk (12.10.2001 r.) i Bar (19.05.2007 r.) z Ukrainy, Newtownabbey (18.10.2003 r.) w Irlandii Północnej, grecka Larissa (13.06.2003 r.), czeska Karvina (30.04.2004 r.).

Pozostałe miasta, z którymi współpracujemy, to Bedburg-Hau w Niemczech, Haderslev w Danii oraz Szolnok na Węgrzech. Dzięki zaangażowaniu władz miasta Rybnika, licznych instytucji i organizacji oraz lokalnej społeczności w międzynarodową współpracę, Rybnik 11 czerwca 2004 dołączył do elitarnego grona europejskich miast, które mogą poszczycić się Flagą Honorową Rady Europy. Flaga przekazana została prezydentowi Rybnika Adamowi Fudalemu przez Wilfrieda Bhma, członka honorowego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i byłego niemieckiego deputowanego. Warunkiem ubiegania się o flagę jest posiadanie Dyplomu Europejskiego, który władze Rybnika otrzymały rok wcześniej.

Rybnik został wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy (2008). To kolejne po Fladze Honorowej (2004) i Dyplomie Europejskim (2003) prestiżowe wyróżnienie, przyznane miastu za partnerską współpracę międzynarodową i działalność na rzecz idei jedności europejskiej.

Uroczyste wręczenie Tablicy Honorowej Rady Europy odbyło się 20 czerwca 2008 roku, wpisując się tym samym w obchody pierwszych Dni Rybnika. Na ręce prezydenta Rybnika Adama Fudalego tablicę przekazał Klaus Buhler, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W uroczystości wziął również udział były premier, dziś eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek.

Rybnickie zaangażowanie w rozwój i pielęgnowanie kontaktów z miastami partnerskimi uhonorowane zostało decyzją Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jej posiedzenie miało miejsce 17 kwietnia 2008 roku we francuskim Strasburgu - siedzibie Rady Europy.

Saint Vallier (Francja)

Francuskie Saint Vallier jest małym miasteczkiem podporządkowanym Monteceau-les-Mines (departament San i Loire), liczy około 10 tys. mieszkańców i leży w malowniczej Burgundii.

Ludzie w Saint Vallier pracują głównie w handlu oraz turystyce. Nieczynne kopalnie zostały już zagospodarowane, w jednej z nich znajduje się muzeum górnictwa.

Saint Vallier jest pierwszym miastem, z którym Rybnik podpisał deklarację przyjaźni i współpracy, a miało to miejsce 5 lipca 1961 roku. Jednocześnie było to pierwsze tego rodzaju porozumienie w historii międzynarodowych kontaktów polskich miast.

Współpraca Rybnika z Saint Vallier opiera się głównie na wymianach kulturalnych pomiędzy szkołami oraz na licznych wzajemnych wizytach przedstawicieli obu miast.

Na cześć współpracy pomiędzy Rybnikiem, a Saint Vallier w latach 1961-1965 każde z miast nazwało jedną z głównych ulic imieniem bliźniaka, i tak w Rybniku mamy ulicę "Saint Vallier", a w Saint Vallier ulicę "Rybnik".

W dniach od 6 do 9 maja 2006 roku rybnicka delegacja na czele z prezydentem Rybnika, Adamem Fudalim, przebywała w Saint Vallier, gdzie odbywały się Dni Spotkań Europejskich.

W imprezach kulturalnych i sportowych wzięły udział delegacje trzech miast partnerskich, z którymi współpracuje Saint Vallier:Rybnik, Umbertide (Włochy) i Wallerfangen (Niemcy).

W 2006 roku minęła 45 rocznica podpisania Deklaracji Przyjaźni i Współpracy, która została zawarta pomiędzy Rybnikiem i Saint Vallier 5 lipca 1961 roku.

Mazamet (Francja)

Mazamet leży w południowej Francji, w regionie Południowe Pireneje nad rzeką Arnette w departamencie Tarn, niedaleko Carcassone, Toulouse i Morza Śródziemnego. Liczy 20 tys. mieszkańców. Przez wiele lat głównym źródłem dochodu był przemysł garbarski, obecnie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanych branżach (opakowania na artykuły spożywcze, żywność dla zwierząt).

Początki współpracy pomiędzy miastami sięgają połowy lat 80. Umowa o partnerstwie została podpisana 4 czerwca 1993 roku w Mazamet. Sygnatariuszami umowy, oprócz władz samorządowych obu miasta, byli przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Mazamet, Stowarzyszenia Mazamet-Rybnik oraz Alliance Franaise w Rybniku.

Miasta prowadzą współpracę na kilku płaszczyznach, gospodarczej, edukacyjnej, ale przede wszystkim są to kontakty oparte na wymianie kulturalnej, w którą szczególnie są zaangażowane: Liceum Sióstr Urszulanek prowadzące wymianę międzynarodową młodzieży oraz Miasto Rybnik, które co roku współorganizuje Dni Rybnika w Mazamet lub Dni Mazamet w Rybniku.

Na początku grudnia 2005 roku delegacja miasta Rybnika wspólnie z prezydentem Adamem Fudalim, wzięła w obchodach tygodnia polsko-francuskiego. Otwarcie ulicy "Rybnik" było jednym z najważniejszych punktów pobytu w Mazamet.

Oprócz przedstawicieli władz miasta, do Francji pojechała również grupa zorganizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa, w skład której wchodzą: członkowie stowarzyszenia, grupa artystyczna "Enigmat" z MDK, Ognisko Muzyczne PSM, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciele rzemiosła oraz nauczyciele Alliance Franaise.

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2006 roku w Rybniku z rewizytą gościła grupa Francuzów z Mazamet.

Oprócz pani mer Suzanne Monteil i przewodniczącego Stowarzyszenia Współpracy Mazamet-Rybnik Jacquesa Beaulieu, do Rybnika przyjechali przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Castres-Mazamet oraz przedsiębiorcy, celem nawiązania ewentualnej współpracy gospodarczej.

Francuzi, oprócz spotkania w Urzędzie Miasta Rybnika z prezydentem Adamem Fudalim, wzięli udział w organizowanej już po raz XI Giełdzie DOM, a także złożyli wizytę w Miejskim Domu Pomocy Społecznej, Rybnickich Służbach Komunalnych, Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej II w Niedobczycach oraz zapoznali się z funkcjonowaniem Izby Przemysłowo-Handlowej ROP.

Mer Laurent Bonneville Htel de Ville BP 545 81209 Mazamet cedex tel. : +33 563 61 02 55 fax. : +33 563 61 02 62

Lievin (Francja)

Livin jest francuskim miastem liczącym ponad 35 tys. mieszkańców, położonym w przemysłowym regionie Nord-Pas-de-Calais.

W następstwie tragicznego wypadku górniczego z 1974 roku, w wyniku którego zginęło 42 górników, miasto zaczęło prowadzić ambitną politykę rozwoju gospodarczego, kładąc nacisk na kulturę i sport. Dzięki "nowej" polityce, Livin z miasta przemysłowego przekształciło się w miasto stawiające na młodych ludzi i tworzące dla nich możliwości rozwoju.

W Livin znajduje się centrum kulturalne: ARC en Ciel (kina, teatr, sale wystawowe, grupy teatralne), a także kryty stadion regionalny, stadion lekkoatletyczny, aqua park. Umowa o współpracy została podpisana najpierw we Francji, 4 grudnia 2000 roku, a 6 miesięcy później 22 czerwca 2001 roku w Rybniku.

Współpraca obu miast polega głównie na wymianie doświadczeń w sferze gospodarczej (restrukturyzacja przemysłu górniczego), administracyjnej, kulturalnej i sportowej.

Praktycznym przykładem współpracy był dwukrotny udział (grudzień 2000 i 2001) przedstawicieli naszego miasta, rzemieślników oraz młodzieży w Targach Bożonarodzeniowych w Livin, gdzie Rybniczanie promowali i sprzedawali rodzime produkty.

W dniach od 21 do 23 kwietnia przedstawiciele władz Rybnika na czele z prezydentem miasta gościli w partnerskim mieście Livin z okazji 5 rocznicy podpisania umowy partnerskiej. W trakcie oficjalnych spotkań w merostwie Livin odbędzie się uroczystość przyjęcia i podpisania protokołu bliźniaczego.

W czasie pięciu lat partnerskiej współpracy miasta zrealizowały kilka projektów.

A oto niektóre z nich:

  • w dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2003 roku młodzieży rybnickiej szkoły muzycznej brała udział w międzynarodowym stażu muzycznym w la Valette du Var. Miedzynarodowy projekt był prowadzony przez Lievin z udziałem młodzieży z Belgii, Niemiec i Austrii.
  • w dniach od 7 do 10 lipca 2004 roku z wizytą w naszym mieście była 26 osobowa grupya niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
  • na przełomie września i października 2004 roku grupa młodych rybnickich sportowców brała udział w I Francusko-Polskiej Olimpiadzie Miast Partnerskich Regionu Nord Pas de Calais.
  • od października 2004 roku do czerwca 2006 roku wspólnie z Livin i niemieckim Dorsten realizowano projekt pt.: "Regeneration from Dereliction" w ramach IW INTERREG III. Projekt miał na celu współpracę w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących zagospodarowania terenów poprzemysłowych, w szczególności pogórniczych. W ramach projektu stworzono tzw. podręcznik dobrych praktyk oraz przewodnik inwestycyjny obejmujący swoim zakresem tematykę zagospodarowania terenów poprzemysłowych we wszystkich miastach będących uczestnikami projektu. Łączny budżet projektu wynosi 123 000 "w tym wielkość dofinansowania 100 000 "
  • w dniach od 13 do 18 grudnia 2007 roku, przedstawiciele miasta Rybnika wzięli udział w ceremonii zamknięcia obchodów związanych z Rokiem Polski w departamencie Pas-de-Calais. Rybnickiej delegacji towarzyszyła młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku, której występy wzbogaciły program grudniowej uroczystości.

Dorsten (Niemcy)

Miasto Dorsten leży w zachodniej części Niemiec, w Północnej Nadrenii-Westfalii, w Zagłębiu Ruhry i jest portem nad rzeką Lippe. W Dorsten mieszka 80 tys. mieszkańców.

Dorsten jest ośrodkiem przemysłu ciężkiego: maszynowego, metalowego, a także meblowego, włókienniczego, materiałów budowlanych oraz górnictwa. Umowa z Dorsten została podpisana 14 kwietnia 1994 roku.

Kontakty z niemieckim Dorsten polegają przede wszystkim na wymianie w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży oraz współpracy gospodarczej.

Oprócz Urzędu Miasta z niemieckim Dorsten współpracuje m. in.: Technikum Budowlane w Rybniku, I LO im. Powstańców Śl., a także Izba Przemysłowo-Handlowa.

Warto zaznaczyć, iż od września 2002 roku, przy współpracy Urzędu Miasta Rybnika, Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, Miasta Dorsten oraz tamtejszego Urzędu Pracy jest realizowany projekt pt. "Antenna shop".

Projekt ma za zadanie umożliwienie prezentacji wyrobów rybnickich firm oraz promocji całego regionu, jego tradycji, kultury i rzemiosła. W chwili obecnej w projekcie uczestniczy 11 firm, a będzie on trwał do czerwca 2003 roku. W kalendarz wydarzeń kulturalnych na stałe wpisały się organizowane corocznie Dni Rybnika w Dorsten lub Dni Dorsten w Rybniku. W czerwcu 2003 roku odbędą się Dni Rybnika w Dorsten.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych na stałe wpisały się organizowane corocznie Dni Rybnika w Dorsten lub Dni Dorsten w Rybniku.

W ramach współpracy gospodarczej w latach 2002-2003 przy udziale Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, Urzędu Miasta Rybnika, Miasta Dorsten oraz tamtejszego Urzędu Pracy realizowany był projekt pt. "Antenna shop", który miał za zadanie umożliwienie prezentacji wyrobów rybnickich firm oraz promocji całego regionu, jego tradycji, kultury i rzemiosła. Ścisłe kontakty na szczeblu administracyjnym obu miast pozwalają na wymianę doświadczeń i korzystanie z dotychczasowych dobrych praktyk.

Rybnik i Dorsten realizują również wspólne projekty w ramach programów unijnych, w tym m.in. od października 2004 roku do czerwca 2006 roku realizowany był projekt pt. "Regeneration from Dereliction" w ramach IW Programu Interreg IIIC w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W projekcie tym uczestniczyło również francuskie miasto partnerskie Livin.

W roku 2005 zrealizowano wspólnie projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. "Wzrost konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten", w którym uczestniczyli bezrobotni absolwenci informatyki i automatyki. Efektem ich dziesięciotygodniowego pobytu w firmach niemieckich było poznanie nowoczesnych technologii przemysłowych i metod pracy.

W dniach 15 do 18 czerwca 2006 roku zorganizowano w Rybniku tradycyjne Dni Dorsten, w ramach których odbyły się liczne imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym.

Na przełomie marca i kwietnia 2007 r. w naszym mieście przebywali przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów z niemieckiego miasta partnerskiego Dorsten oraz z Baru na Ukrainie. Gościezwiedzali stoiska wystawiennicze na odbywającej się w tym czasie Giełdzie Budownictwa i Wyposażenia DOM,odbyli również indywidualne spotkania z rybnickimi przedsiębiorcami. Spotkania tesłużyły nawiązaniu wspólnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w podobnych obszarach, wymianie doświadczeń zawodowych, jak też mogły stać się zalążkiem przyszłej współpracy.

Od 31 maja do 2 czerwca 2007 r. w partnerskim mieście Dorsten gościła delegacja miasta Rybnika. Celem wizyty rybnickich samorządowców był udział w obchodach "Dni Rybnika" w Dorsten, organizowanych przez tamtejszy Urząd Miasta oraz Koło Przyjaciół Rybnika. Do Dorsten pojechali również grupy muzyczne, taneczne oraz sportowe, a także zespół koszykarek z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego i grupa szachistów z Miejskiego Klubu Szachowego. W obchodach wzięli także udział przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku współpracujący ze stowarzyszeniem seniorów w Dorsten oraz członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa".

Od 30 marca do 1 kwietnia 2008 r. w Rybniku przebywała grupa stażystów z Urzędu Miasta Dorsten w Niemczech. W trakcie trzydniowej wizyty niemieccy goście zapoznali się z pracą rybnickiego urzędu, jego strukturą organizacyjną, metodami pracy oraz standardami obsługi klientów. Wspólnie ze stażystami, pracującymi w rybnickim magistracie, uczestniczyli w debatach na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech oraz szans pracy w zjednoczonej Europie. Młodzi Niemcy spotkali się również z prezydentem Rybnika Adamem Fudali, poznali Rybnik i okolice, a w szczególności zwiedzili Zespół Szkół Wyższych i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W ramach poznawania polskiej historii i kultury odwiedzili Kraków, Oświęcim i Wrocław.

Eerasburg (Niemcy)

Eurasburg jest gminą liczącą zaledwie 1500 mieszkańców, leży w dolinie rzeki Isaar, 50 km na południe od Monachium w malowniczej Bawarii.

Wprawdzie nie jest to partnerskie miasto Rybnika, jednakże dwudziestoletnia współpraca pomiędzy Rybnikiem i Eurasburgiem została przypieczętowana podpisanym w dniu 5 lipca 2001 roku porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej "Rybnik - Europa", a Stowarzyszeniem "Niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury" w Eurasburgu.

Warto wspomnieć, iż współpraca obu miast rozpoczęła się na początku lat 80 i opierała się na pomocy materialnej dla polskich rodzin. Organizatorami tejże pomocy byli: ze strony Rybnika śp. ks. Henryk Jośko z parafii św. Jadwigi Śląskiej, ze strony niemieckiej pani Rosemarie Trscher. Pomoc jaką nasze miasto otrzymało ze strony niemieckiej i opierała się głównie na pomocy materialnej rybnickim rodzinom.

Od 1993 roku współpraca między dwoma miastami opiera się głównie na współpracy w dziedzinie kulturalnej i sportowej. Począwszy od 1994 roku dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy obu stron organizowane są coroczne kolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

W 2006 roku przy okazji Dni Dorsten w Rybniku gościli również przedstawicieli niemieckiego Eurasburga.

Bar (Ukraina)

Bar leży nad rzeką Row, na Podolu, w obwodzie winnickim. Bar zamieszkuje około 18 tys. mieszkańców. Miasto Bar utrzymuje kontakty z kilkoma polskim miastami, między innymi z Wrocławiem i Białymstokiem.

Od 1999 roku miasto Kwidzyń jest partnerem Baru. Współpraca Baru z Rybnikiem rozpoczęła się w 1998 roku dzięki Stowarzyszeniu Charytatywnemu Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare.

Z kolei po stronie ukraińskiej inicjatorem kontaktów jest Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich z Przewodniczącą Stowarzyszenia Panią Małgorzatą Miedwiediewą. Stowarzyszenie zrzesza ponad 100 rodzin o polskich korzeniach.

W wyniku tych kontaktów corocznie, przez kilka kolejnych lat mieszkańcy Rybnika przez 2 tygodnie gościli 20 osobową grupę ukraińskich dzieci. W październiku 2001 roku przedstawiciele Charytatywnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare oraz miasta Rybnika gościli w Barze z okazji uroczystości 600 lecia miasta oraz poświęcenia mogiły i pomnika żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-sowieckiej.

W dniach 22-25 sierpnia 2003 roku w Barze na Ukrainie przebywała delegacja z Miasta Rybnika uczestnicząc w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Natomiast w maju 2006 roku przedstawiciele miasta Rybnika gościli w Barze z okazji Dni Kultury Polskiej. Oprócz władz miasta Rybnika i Stowarzyszenia Auxilium Familiare kontakty z Barem ma również rybnicki zespół "Przygoda", który nawiązał współpracę z zespołem folklorystyczno-tanecznym z tego miasta, a w maju 2003 roku był ich gościem.

Pod koniec czerwca 2005 roku z rewizytą do Rybniku przyjechała młodzież z Baru. W związku z dotychczasową dobrą współpracą miast, 28 września 2006 roku Adam Fudali, Prezydent Miasta Rybnika oraz Oleksander Kozak, Mer Miasta Bar podpisali list intencyjny, którego być może w niedalekiej przyszłości następstwem będzie podpisanie umowy partnerskiej.

Podczas swojego pobytu w Rybniku ukraińscy goście zwiedzili rybnickie Muzeum, Państwową Szkołę Muzyczną, Technikum Budowlane oraz mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawiciele Baru mieli okazję zapoznać się z funkcjonowanie jednostek miejskich oraz poznali największe rybnickie inwestycje, a także zwiedzili Oświęcim i Kraków.

Od 17 do 21 maja 2007 r. delegacja miasta Rybnika z prezydentem Adamem Fudalim na czele, gościła na Ukrainie w mieście Bar zaproszenie Olexandra Kozaka, Mera Baru oraz Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich.

Głównym celem wizyty rybnickich samorządowców było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem i Barem, w sobotę 19 maja 2007 r. oraz udział w obchodach Dni Kultury Polskiej.

W obchodach Dni Kultury Polskiej w Barze uczestniczył jednocześnie rybnicki zespół "Przygoda", który współpracuje z polonijnym zespołem folklorystyczno-tanecznym "Aksamitki".

Umowa o współpracy pomiędzy miastami zakłada współdziałanie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty i wymiany młodzieży, a także gospodarki i ochrony środowiska i jest następstwem podpisanego 28 września 2006 roku w Rybniku listu intencyjnego przez Adama Fudali, Prezydenta Miasta Rybnika oraz Oleksandra Kozaka, Mera Miasta Bar.

Iwano-Frankiwsk (Ukraina)

Iwano-Frankiwsk, dawniej Stanisławów, miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie na przedgórzu Karpat.

Liczy ponad 230 tys. mieszkańców. Głównymi gałęziami gospodarki są: przemysł włókienniczy, maszynowy, metalowy, chemiczny i meblarski.

W Iwano-Frankiwsku znajduje się wiele ciekawych zabytków m. in.: kościół ormiański z XVIII w., kościół i klasztor Trynitarzy z XVIII w., kościół i klasztor Jezuitów z XVIII w., synagoga oraz Zamek Potockich (XVII-XVIII w.), ratusz z kramami (XVII w.), pomnik A. Mickiewicza (XX w.).

Kontakty pomiędzy naszymi miastami sięgają lat 90. Do pracy w polskiej parafii w Ivano-Frankiwsku, której proboszczem był ks. Kazimierz Halimurka, powołano Urszulankę - siostrę Krystynę. Proboszcz ukraińskiej parafii zwrócił się z prośbą do ks. Alojzego Klona - proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku, aby poszukał instytucji, która chciałaby się zaangażować w organizację wakacji dla dzieci z ukraińskich rodzin o polskich korzeniach.

Współpracę z parafią ukraińską rozpoczął ówczesny dyrektor MOSiR pan Józef Śliwka organizując letni wypoczynek dla dzieci z Ukrainy. Rybnicki samorząd oraz mieszkańcy miasta wspomogli materialnie Ivano-Frankiwsk budując tam dom parafialny. Współpraca pomiędzy naszymi miastami została sformalizowana podpisaniem 12 października 2001 roku umowy partnerskiej.

Od kilku lat polskie dzieci z ukraińskiego miasta przyjeżdżają na odpoczynek do Rybnika, podczas którego mieszkają w polskich rodzinach, uczestniczą w zajęciach szkolnych, mają okazję poznania naszego miasta i jego okolic.

W 2008 r. Iwano-Frankiwsk dołączył do elitarnego grona miast, którym Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało Honorową Flagę Rady Europy.

Rejon Wileński (Litwa)

Rejon Wileński znajduje się w południowo-wschodniej części Litwy i otacza prastare Wilno. Jest on największym wśród 44 rejonów Republiki Litewskiej - składa się z 24 gmin.

W Rejonie Wileńskim istnieje wiele ciekawych zabytków architektonicznych, kościołów i byłych dworów z XVIII - XIX wieku. Rejon Wileński zamieszkuje ponad 96 tys. osób z czego blisko 65% stanowią Polacy.

Kontakty pomiędzy naszymi miastami zostały zainicjowane przez pracującego w Wilnie rybnickiego salezjanina - ks. Jacka Paszendę, który zwrócił uwagę rybnickich władz samorządowych na problemy mieszkających tam naszych rodaków i wskazał polską szkołę, która byłaby bardzo wdzięczna za wsparcie. Od tego czasu już kilkakrotnie zorganizowano transporty z darami dla szkoły w Egliszkach, przedstawiciele obu miast złożyli wzajemne wizyty, a litewskie dzieci już kilkakrotnie gościły w naszym mieście.

2 października 2000 roku Miasto Rybnik podpisało umowę o współpracy z Rejonem Wileńskim.

Głównymi celami współpracy wynikającymi z zawartej umowy są: wymiana doświadczeń w dziedzinie budowania samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego, szkolnictwa i edukacji oraz współdziałanie na płaszczyźnie kultury, sportu oraz gospodarki, a także uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Larissa (Grecja)

Larissa jest greckim miastem leżącym w legendarnej krainie Tessali, w środkowej Grecji, na Nizinie Tesalskiej, nad rzeką Pinios. Miasto liczy ponad 102 tys. mieszkańców.

Larissa jest ośrodkiem przemysłowo-handlowym i turystycznym, a na jej terenie zlokalizowane są zakłady przemysłu włókienniczego, papierniczego, spożywczego (głównie cukierniczego i tytoniowego) oraz odzieżowego.

Larissa jest doskonałym węzłem komunikacyjnym. W Larissie można podziwiać: teatr antyczny, tureckie mury obronne, na akropolu ruiny świątyni. Kontakty pomiędzy samorządami obu miast zostały poprzedzone współpracą nawiązaną przez miejskie orkiestry.

13 czerwca 2003 r. Larissa została oficjalnym miastem bliźniaczym Rybnika.

Sygnatariuszami międzynarodowej umowy byli: prezydent Rybnika Adam Fudali i Przewodniczący Rady Miasta Larissa Konstantinos Agorastos.

W 2002 roku mieliśmy również okazję zapoznać się z kultura grecką dzięki artystycznym prezentacjom w ramach cyklu "Europa, Europa - prezentacje kultury greckiej".

Ścisłe kontakty pomiędzy samorządami obu miast rozpoczęły się po podpisaniu umowy o współpracy w 2003 roku. W ostatnich latach nawiązały ze sobą współpracę szkoły muzyczne z Rybnika i Larissy, które wspólnie koncertują w obu partnerskich miastach. W maju 2005 roku do Rybnika przyjechał chór szkoły muzycznej z Larissy na wspólne koncerty z orkiestrą z rybnickiej szkoły. Z okazji 75-lecia szkoły muzycznej z Larissy orkiestra szkoły rybnickiej wyjechała do partnerskiego miasta koncertować wspólnie z tamtejszą orkiestrą i chórem. W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2006 r. w Rybniku gościła delegacja z Larissy celem poznania funkcjonowania administracji samorządowej, a także PWiK oraz innych miejskich służb.

Newtownabbey (Irlandia Północna)

Newtownabbey jest 80 tys. miastem w Irlandii Północnej leżącym niedaleko Belfastu nad morzem Irlandzkim. Jest ośrodkiem poprzemysłowym stawiającym na rozwój nowoczesnych technologii.

Miasto Rybnik rozpoczęło współpracę z północno-irlandzkim Newtownebby poprzez kontakty z Niemieckim Dorsten - "partnerem" Rybnika i Newtownabbey. Kontakty między naszymi miastami charakteryzują się przede wszystkim współpracą na płaszczyźnie gospodarczej.

Miasto Rybnik miało okazję skorzystać z bogatej wiedzy specjalistów ds. środków unijnych, i doświadczonych trenerów w dziedzinie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw dzięki projektowi, który został zrealizowany we wrześniu 2002 roku w ramach programu Leonardo da Vinci. W wymianie wzięli udział przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Rybnika (Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy). Realizacja tego przedsięwzięcia była pierwszym wymiernym przykładem kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Dotychczasowa współpraca sprawiła, iż oba miasta - za pośrednictwem miejskich organów uchwałodawczych - wyraziły chęć oraz gotowość zawarcia umowy bliźniaczej, dzielenia się pomysłami, rozwijania wymian między mieszkańcami, które prowadzić będą do trwałych więzi obu społeczności.

W Newtownabbey, 18 października 2003 r. Prezydent Miasta Rybnika, Adam Fudali i Burmistrz Miasta Newtownabbey, Paul Girvan podpisali umowę bliźniaczą, która oficjalnie świadczy o współpracy Rybnika z Newtownabbey.

Miasto Rybnik poprzez swojego północno-irlandzkiego partnera zostało zaproszone do udziału w projekcie CONNECT finansowanego ze środków programu PEACE II. Projekt ten jest realizowany pod przewodnictwem tzw. Grupy COMET i polega na wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. W czerwcu 2005 roku 15-osobowa grupa przedstawicieli Rybnika uczestniczyła w wizycie studialnej w Irlandii Północnej, gdzie miała możliwość zapoznać się ze sposobami wsparcia MSP, zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, procesem rewitalizacji oraz z zagadnieniami polityki społecznej.

W październiku 2006 roku przedstawiciele Miasta Rybnika oraz Newtownabbey wzięli udział w spotkaniu związanym z zakończeniem realizacji projektu Connect.

Karvina (Czechy)

Umowa o współpracy pomiędzy Rybnikiem a czeską Karviną została podpisana 30 kwietnia 2004 roku przez prezydenta Karwiny Antonina Petrasa oraz prezydenta Rybnika Adama Fudali.

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej, współpraca obu miast będzie opierać się na kilku dziedzinach.

Będą to: kontakty pomiędzy samorządami ( w celu wzajemnego poznania zasad na jakich funkcjonuje administracja samorządowa), współpraca transgraniczna (miasta będą dążyć do realizacji wspólnych projektów w ramach dostępnych programów europejskich), kształcenie (planowane są wizyty nauczycieli i uczniów w jednostkach oświatowych w celu poznania systemów kształcenia i wymiany doświadczeń), turystyka (miasta podejmą współpracę służącą wspieraniu i propagowaniu turystyki), kultura i sport (udział artystów z obu miast w miejskich uroczystościach), promocja i informacja (miasta, na zasadzie wzajemności, przekazywać będą materiały promocyjne i informacyjne).

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej, współpraca obu miast opiera się na kilku dziedzinach. Są to kontakty pomiędzy samorządami (w celu wzajemnego poznania zasad na jakich funkcjonuje administracja samorządowa), współpraca transgraniczna (miasta będą dążyć do realizacji wspólnych projektów w ramach dostępnych programów europejskich), kształcenie (planowane są wizyty nauczycieli i uczniów w jednostkach oświatowych w celu poznania systemów kształcenia i wymiany doświadczeń), turystyka (miasta podejmą współpracę służącą wspieraniu i propagowaniu turystyki), kultura i sport (udział artystów z obu miast w miejskich uroczystościach), promocja i informacja (miasta, na zasadzie wzajemności, przekazywać będą materiały promocyjne i informacyjne). Nawiązane bliskie kontakty dały szansę na praktyczną realizację idei integracji obu narodów, w tym też na podjęcie współpracy transgranicznej z wykorzystaniem programu unijnego INTERREG IIIA Czechy-Polska.

W związku z tym w dniach od 12 do 14 maja 2006 r. w Rybniku został zrealizowany projekt pt.: "Dni Karviny w Rybniku. Partnerska wymiana kulturalna i sportowa". Było to przedsięwzięcie z udziałem społeczności obu miast. W miesiącu czerwcu przedstawiciele Rybnika wezmą udział w obchodach "Dni Karviny". Plany dalszej współpracy deklarują kluby seniorów obu miast, instytucje kultury, kluby sportowe, jak też szkoły realizując kolejne projekty edukacyjne. Współpraca na szczeblu administracyjnym będzie realizowana w zakresie wymiany doświadczeń w realizacji zadań publicznych, a także na wspieraniu wszelkich działań społeczności obu miast.

Informacje pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Rybniku - www.rybnik.eu.