Wiadomości z Rybnika

Zmiany w parkowaniu

  • Dodano: 2016-07-13 11:15
Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma zmianami związanymi z zasadami parkowania w mieście. Od 15 lipca w Rybniku opłaty za parkowanie w pasie drogowym pobierane będą tylko w dni robocze. Ujednolicone zostały też godziny płatnego parkowania na rybnickich parkingach miejskich.
 
 
Decyzję w sprawie rezygnacji z opłat w soboty za parkowanie w pasie drogowym podjęli rybniccy radni na wniosek prezydenta miasta.
 
Kwestia tego, czy opłaty za parkowanie w pasie drogowym powinny być pobierane w soboty od dłuższego czasu wzbudzała szereg wątpliwości. Sobota mogła być bowiem traktowana albo jako dzień wolny, albo jako roboczy. Różnie kwestię tę precyzowały np. ustawa o drogach publicznych czy ogólne przepisy, takie jak chociażby kodeks pracy.
 
 
Sporną kwestię rozwiązał wydany 26 kwietnia br. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozpatrując sprawę dotyczącą miasta Augustów w kontekście uchwały tamtejszej rady miasta nakazującej opłaty za parkowanie w pasie drogowym w soboty, NSA uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy (w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r.), to należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. W ocenie NSA brak jest zatem podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.
 
 
– Wyrok NSA dotyczył konkretnego miasta, ale takie orzeczenia należy interpretować w sposób ogólny. Niewykluczone bowiem, że wystąpienie w tej samej procedurze użytkowników parkingów na terenie miasta Rybnika skończyłoby się takim samym wyrokiem dla Rybnika. Stąd też, wyprzedzając tego typu sytuacje, podjąłem odpowiednie działania, przygotowując projekt uchwały, która ten problem rozwiąże – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
 
 
Uchwała ustalająca opłaty za parkowanie w pasie drogowym dróg publicznych tylko od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 podjęta została na sesji w dniu 23 czerwca br. Jej zapisy wejdą w życie 15 lipca br. – po upływie 14 dni od ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
Z treścią uchwały i uzasadnieniem do niej zapoznać można się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przyjęty przez radnych dokument zmienia w omawianym zakresie zapisy wcześniejszej uchwały z 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. Obszar strefy płatnego parkowania i wysokość opłat pozostają bez zmian. 
 
 
UWAGA: Podkreślamy, że chodzi o parkowanie w wyznaczonych miejscach w ramach pasa drogowego – regulacja, o której mowa w wyroku NSA, odnosi się do parkingów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych.
 
 
W czerwcu br. ujednolicone zostały natomiast godziny płatnego parkowania na rybnickich parkingach miejskich. 
 
 
Opłaty w wysokości 2 zł za każdą godzinę parkowania pobierane są wg harmonogramu:
 
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00
sobota w godz. 8:00 – 14:00
Wyjątkiem są parkingi zlokalizowane w pobliżu targowiska (ul. Hallera, Młyńskiej – targowisko) oraz przy ul. Jankowickiej, na których godziny płatnego parkowania kształtują się następująco:
Parking przy ul. Hallera: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-18:00;sobota w godz. 7:00-14:00
Parking przy ul. Młyńskiej – targowisko: poniedziałek – sobota w godz. 7:00-14:00, niedziela w godz. 7:00-12:00
Parking przy ul. Jankowickiej (okolice Powiatowego Urzędu Pracy): poniedziałek – piątek, w godz. 7:00-16:00
Poza parkingiem przy ul. Młyńskiej (targowisko) parkowanie na wszystkich parkingach administrowanych przez Rybnickie Służby Komunalne jest bezpłatne od godz. 14:00 w soboty do niedzieli włącznie.
 
 
Dodatkowo na parkingach przy ul. Powstańców Śląskich, Kościuszki i Kotucza obowiązuje jednorazowo w ciągu dnia darmowe pierwsze 90 minut parkowania.
 
 
Na parkingu przy ul. Ks. Brudnioka w czerwcu został uruchomiony bezobsługowy system parkingowy. System umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą. Wyposażony jest w dwa wjazdy i dwa wyjazdy.
 
 
Zmiany w parkowaniu

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.