Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Wykonawca budowy drogi Racibórz-Pszczyna

  • Dodano: 2017-03-10 07:45, aktualizacja: 2017-03-09 13:14

Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowę Drogi Śródmiejskiej, na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.


Wybór Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia (oferta na  352.567.213,94 zł) dokonany został 6 marca br. o czym zostali poinformowani pozostali uczestnicy postępowania, którzy mają teraz 10 dni na ewentualne wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.Dodatkowo, ze względu na dużą wartość zamówienia oraz fakt współfinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej, komplet dokumentacji z postępowania musi zostać przekazany do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który przeprowadzi kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzonego postępowania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyniku kontroli powinna nastąpić do 14 dni od dnia doręczenia dokumentacji.Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą może więc nastąpić najwcześniej po upływie terminu na wniesienie odwołania oraz po otrzymaniu pozytywnej informacji o wyniku kontroli. Może to nastąpić pod koniec marca lub na początku kwietnia.Ewentualne odwołanie wniesione przez wykonawcę lub stwierdzenie przez Prezesa UZP naruszeń w postępowaniu może wypłynąć na wydłużenie procedury o czas niezbędny na wykonanie odpowiednich zaleceń.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znaleźć można tutaj
Na chwilę obecną 37 właścicielom nieruchomości, leżących w przebiegu  rybnickiego odcinka drogi Racibórz –Pszczyna, Miasto wypłaciło zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania (w sumie jest to kwota 15,165 mln zł).

Jak dotąd w całości przejętych zostało 17 z 53 budynków, stojących w przebiegu drogi. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej złożonych zostało  14 wniosków na przydział mieszkań zastępczych. 7 rodzin podpisało już umowy i otrzymało lokale. Jedna osoba zdecydowała się na skorzystanie z pomieszczeń magazynowych.

Więcej informacji na temat budowy drogi tutaj

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.