Wiadomości z Rybnika

Unijne dotacje na szkolnictwo zawodowe

  • Dodano: 2017-12-11 08:15, aktualizacja: 2017-12-11 08:31

W przyszłym roku w Rybniku realizowane będą 2 projekty związane z poprawą jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego.
W rozstrzygniętym właśnie konkursie w ramach poddziałania 12.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie uzyskały projekty zgłoszone przez Miasto Rybnik oraz Izbę Rzemieślniczą w Rybniku (szczegółowe wyniki TUTAJ).

Miasto Rybnik będzie realizować projekt pn. „Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych” o wartości 846 323,70 zł i dofinansowaniu w wysokości 688 912,41 zł.

Izba Rzemieślnicza pozyskała zaś dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku na potrzeby sal praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców”. Wartość projektu to 2 973 817 zł, dofinansowanie wyniesie 2 276 470 zł.

Oba projekty mają na celu zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które stanowi niezwykle ważny element zasilający lokalną gospodarkę w wykwalifikowanych pracowników.

Warto zauważyć, iż projekt Izby wpisuje się również w działania samorządu mające na celu zmodernizowanie zabytkowego kompleksu byłego szpitala miejskiego Juliusz i nadaniu jego poszczególnym elementom nowych funkcji służących lokalnej społeczności.

Do chwili obecnej miasto pozyskało już środki na odnowienie budynku byłej dermatologii, gdzie powstanie centrum wsparcia rodziny (obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych). Trwają również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację budynku głównego (pawilony Juliusz i Rafał). Oba mają być docelowo przeznaczone na działalność kulturalną.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.