Wiadomości z Rybnika

Rybnik weźmie kredyt z EBI

  • Dodano: 2016-10-14 07:45, aktualizacja: 2016-10-13 14:27

Miasto Rybnik zaciągnie 267 milionów złotych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków inwestycyjnych, głównie budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.


Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja wspierająca cele polityki Unii Europejskiej. Udzielane przez EBI kredyty są obecnie jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku i charakteryzują się długim okresem dostępności i terminu spłaty. Na skorzystanie z tego preferencyjnego rozwiązania szansę mają miasta o stabilnej kondycji finansowej i posiadające konkretne plany inwestycyjne.267 milionów złotych Rybnik otrzyma w kilku transzach w latach 2017-2021. Spłata kredytu realizowana będzie z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2021-2046.Środki z kredytu zapewnią Rybnikowi finansowanie programu inwestycyjnego na najbliższe lata, w tym również wkład własny do zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi w następujących sektorach: drogi, transport publiczny, budownictwo mieszkalne, edukacja, kultura, sport, środowisko, efektywność energetyczna, rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz zarządzanie zasobami miejskimi. Rybnik przeznaczy środki w głównej mierze na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.


Kredyt dla Rybnika jest częścią Programu Ramowego EBI dla Aglomeracji Górnego Śląska. Uczestniczą w nim także Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Tychy, Bytom i Ruda Śląska. Kredyty dla tych miast z EBI wspierać będą rozwój aglomeracji, przyczyniając się do podtrzymania jej wzrostu gospodarczego.Podpisanie umowy finansowej z EBI w ramach Programu nastąpi najprawdopodobniej pod koniec października 2016 r. Zaciągając kredyt, Miasto przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe wynikające z umowy – m.in. fakt, że na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego wykonany budżet musi być zgodny z indywidualnym wskaźnikiem obsługi zadłużenia za dany rok, a łączne zadłużenie za dany rok budżetowy nie może przekroczyć 100% łącznych dochodów osiągniętych w danym roku budżetowym.Decyzję w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego podjęła Rada Miasta Rybnika na wniosek prezydenta Rybnika Piotra Kuczery.Uchwała Rady Miasta w tej sprawie, przesłana do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostępna jest TUTAJ:

***
Harmonogram starań Rybnika o przyznanie kredytu z EBI

30 marca 2015 r. – pierwsze spotkanie władz Rybnika z przedstawicielami EBI przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
13 kwietnia 2015 r. – Prezydent Rybnika Piotr Kuczera wystosowuje list intencyjny potwierdzający zainteresowanie Miasta finansowaniem z EBI
18 czerwca 2015 roku – Rybnik składa Ankietę dla miast i instytucji wdrażających Miejski Program Ramowy dla Górnego Śląska
14 października 2015 roku  – informacja o pozytywnej decyzji Zarządu EBI
19 listopada 2015 roku – informacja o pozytywnej decyzji Rady Dyrektorów EBI
21 września 2016 r. –  wizyta kontrolna projektu kluczowego – budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
koniec października 2016 r.  – planowane podpisanie umowy finansowej z EBI.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.