Wiadomości z Rybnika

Projekt na finiszu

  • Dodano: 2015-08-31 13:45, aktualizacja: 2018-03-18 21:30

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.


 

W czwartek, 27 sierpnia br. o godz. 10.00 w zakładzie produkcyjnym firmy Tenneco w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Zwycięstwa 12 (sołectwo Stanowice) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt połączone z konferencją prasową. Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań przeprowadzonych w ramach projektu oraz jego rezultatów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów realizujących projekt tj. Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Mszana, Gminy Świerklany oraz Miasta Żory. Miasto Rybnik (Lider projektu) reprezentował Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta.

O PROJEKCIE. Projekt pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wartość całego projektu wyniosła: 2 802 859,76 zł, w tym:

  • dotacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2 522 573,78 zł – 90% (w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa),
  • wkład własny partnerów projektu: 280 285,98 zł – 10%.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia było wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do miejskiego obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

Powyższy cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe:

  1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne było przeprowadzenie analiz, badań).
  2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego,
  3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie,
  4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

Działaniami projektowymi mającymi na celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie tj. Miasta: Rybnik (Lider Projektu), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.

W pierwszym etapie projektu partnerzy opracowali dokument strategiczny określający obszar funkcjonalny. Wyniki analiz i ustaleń były podstawą do określenia jednego wspólnego kierunku działań i opracowania dokumentacji o charakterze strategicznym i projektowym dla przedsięwzięć realizujących ten kierunek.

Należy tutaj zaznaczyć, iż cały Miejski Obszar Funkcjonalny obejmuje następujące miasta i gminy: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, gminy powiatu wodzisławskiego oraz powiatu rybnickiego, a także Pawłowice, Suszec, Strumień i Zebrzydowice. Obszar ten posiada rangę regionalną ze względu na potencjał obszaru i jego rolę w rozwoju społeczno-ekonomicznym województwa śląskiego. Obszar o powierzchni ponad 1000 kmzamieszkuje ponad 585 tysięcy mieszkańców.

Obecnie partnerzy projektu kończą prace nad tymi dokumentami. W wyniku realizacji projektu opracowano dokumentacje projektowe dotyczące budowy dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych, uzbrojenia terenów poprzemysłowych, opracowano Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej oraz Lokalne Programy Rewitalizacji.

Prezentacja podsumowująca projekt


PDF (1 035 KB)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie - tutaj

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.