Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Plan adaptacji do zmian klimatu Rybnika

  • Dodano: 2017-03-15 07:45, aktualizacja: 2017-03-14 12:24

Rybnik znalazł się wśród 44 miast, dla których zostanie opracowany Plan adaptacji do zmian klimatu. Przedsięwzięcie realizuje Ministerstwo Środowiska.


Głównym celem projektu jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.Projekt ze względu na swoją skalę jest unikalną i jedyną tego typu inicjatywą w Europie. Resort wspierać będzie samorządy i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej ilości jednostek, zachowując jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań lokalnych.Eksperci przeprowadzą analizy i opracowania, ale cały proces przygotowania planu adaptacji będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy aktywnej partycypacji społecznej i zaangażowaniu mieszkańców.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.