Wiadomości z Rybnika

Kolejne 10 mln zł na poprawę jakości powietrza Rybnicki proj

 • Dodano: 2018-05-02 08:45, aktualizacja: 2018-05-02 08:54

Rybnicki projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II” otrzymał ponad 10 milionów unijnego dofinansowania!


Dofinansowany projekt zakłada kompleksową termomodernizację 11 obiektów użyteczności publicznej połączonej w 5 przypadkach z wymianą lub modernizacją źródła ciepła.

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące obiekty:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)
 • Przedszkole nr 17 (Smolna)
 • Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)
 • Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)
 • Szkoła Podstawowa nr 11 – budynek główny (Maroko-Nowiny)
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)
 • Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)
 • Szkoła Podstawowa nr 23 (Niewiadom)
 • Przedszkole nr 39 (Boguszowice-Osiedle)
 • Przedszkole nr 22 (Gotartowice)

Dzięki równolegle prowadzonym pracom w ramach innych projektów – np. budowa pompy ciepła w Przedszkolu nr 22 czy też planowana budowa gazowej pompy ciepła w SP nr 23 – po zakończeniu działań inwestycyjnych wszystkie obiekty będą posiadać „czyste” ekologiczne źródło ogrzewania oraz dostosowaną do aktualnych warunków technicznych efektywność energetyczną.

Namacalnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji pyłu PM10 (prawie 600 kg rocznie) oraz CO2 (prawie 1600 ton). Nastąpi również redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem budynków oraz znacząca poprawa ich estetyki.

Projekt jest realizowany według harmonogramu w latach 2017-2018. W 2017 r. wykonano już kompleksową termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 połączoną z likwidacją kotłowni węglowej i zastąpieniem jej kotłownią gazową. Pozostałe obiekty mają być zrealizowane w 2018 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku trudności z wyborem wykonawców planowanych prac, część zadań może być zrealizowana w 2019 r.

Przyznane bezzwrotne dofinansowanie oznacza, że koszty ponoszone przez miasto na inwestycję wartą prawie 13,8 mln zł, wyniosą tylko 3,7 mln zł.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Informacje o wynikach konkursu

Warto dodać, że  Rybnik w lipcu br. skończy duży projekt związany z efektywnością energetyczną pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, w ramach którego w latach 2015-2018 kompleksowej termomodernizacji poddano 20 budynków użyteczności publicznej. Na inwestycję pozyskano ponad 19 mln zł bezzwrotnego dofinansowania, które znacząco odciążyło budżet miasta podczas realizacji tego projektu.

Miasto jest ponadto w trakcie przygotowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych obejmujących swoim zakresem ponad 40 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice-Osiedle i Niedobrzyce będących w zasobach ZGM  (starania o dofinansowanie unijne w wysokości ok. 26 mln zł). Zakres planowanych inwestycji będzie polegał na kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymianie przestarzałych źródeł opartych w przeważającej mierze o węgiel na źródła oparte o sieć ciepłowniczą i gaz. Wnioski na konkurs będą składane w czerwcu br. zaś rozstrzygnięcie jest planowane na początek 2019 r. W przypadku pozytywnego dla miasta rozstrzygnięcia konkursu inwestycje będą sukcesywnie realizowane w latach 2019-2021.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również